Große Auswahl an günstigen Büchern
Schnelle Lieferung per Post und DHL

Lokale Geschichte

Hier finden Sie eine Auswahl von über Lokale Geschichte spannenden Büchern zum Thema 2.411.
Mehr anzeigen
Filter
Filter
Ordnen nachSortieren Beliebt
 • von Jean Claude Gautrand
  50,00 €

  The perfect celebration of the beauty, romance, and poetry of Paris, city of Marcel Proust and Coco Chanel, of Impressionism and Surrealism, of Left Bank cool and Right Bank elegance. This photographic portrait features some 300 city pictures alongside an extensive appendix of some 100 books, movies, and records inspired by the city of lights....

 • - Latinskole og den Danske skole ind til 1800
  von Torben Hansen
  17,00 €

  Denne bog fortæller om den proces, der lige efter reformationen i 1536 blev iværksat af kongen og biskopperne. De ville give bondebefolkningen og købstædernes beboere oplysning og skolegang. Derfor blev landets klosterskoler flyttet til Købstæderne, hvor undervisningen foregik på latin. Samtidig blev der "læse- og regneskoler" til dem, der ikke havde penge og evner til at komme på Latinskole, hvor undervisningen foregik på latin. Eleverne på den lokale skole blev derimod undervist på dansk. Slagelse Latinskole var blandt landets bedste skoler og dannede forbillede for andre skoler. Særligt Forstander embedet i Slagelse blev i perioder besat af landets bedste på området. Næsten modsat gik det med den "Danske skole", hvor undervisningen i perioder var fraværende. Bogen fortæller også om den meget høje standard, sang og musik havde for skolerne.

 • von Mike Haskins
  9,00 €

  Explore 'Beatle Land' and the iconic sites associated with their fame, revealing why the city of Liverpool was crucial to their success.

 • - Global Coffee Culture and Recipes
   
  39,90 €

 • - Billeder og beretninger fra tidligere ansatte og deres familier
  von Gitte Ahrenkiel
  26,00 €

  Denne nye udgave muliggjorde genoptryk i farver takket være støtte fra Møenbogaardfonden, januar 2014. I juni 2014 mødte fem døtre af forvalterparret Dørum (1945-55) op på Friisenfeldt for at gense deres barndomshjem og samtidig bidrage til et supplerende kapitel i det, der er blevet 3. revideret udgave af bogen om Friisenfeldt – en arbejdsplads.Udarbejdelsen af 3. revideret udgave har desuden betydet, at bogens format er sat op i større størrelse samt er aktuelle fotos indsat af hhv. FLS-Aeromotor møllen og Østersøskolen ved Gedser Landevej. Fotos viser nedrivning af bygningerne, 13. august 2014. Projektet tog sin begyndelse i sommeren 2013, hvor der i dagene 9-11. august for første gang blev afholdt "Fyrstival" i Gedser. Eventen omfattede blandt meget andet gøgl, gadeteater og guidede rundvisninger. Danmarks sydligste gård Friisenfeldt, beliggende på Gedser Odde, var forsøgsvist programsat med guidede rundvisninger i tidsrummet 13-17.Vi, dvs. festivalens arrangør Yvonne Halskov og jeg, Gitte Ahrenkiel, der bor til leje i stuehuset på Friisenfeldt, havde ingen anelse om, hvordan festivalens gæster ville reagere på denne mulighed. Det skulle imidlertid vise sig, at folk allerede indfandt sig tidlig formiddag og at "Lukketiden" kl. 17 samtlige tre dage blev overskredet.Flere tidligere ansatte mødte op til rundvisningerne for at gense deres gamle arbejdsplads. Meget fra dengang står stort set uforandret, fx den gamle kostald, karle- og pigekamre. Til stor fornøjelse for os, der guidede og for gæster, som af nysgerrighed deltog i rundvisningerne, fik de tidligere ansatte vakt de støvede bygninger til live med fortællinger om en tid, hvor der var køer og heste i staldene.Blandt de tidligere ansatte, der aflagde Friisenfeldt besøg i 2013, var Verner Christensen og hans familie. I perioden 1956-57 havde han fungeret som underforvalter på Friisenfeldt for senere at få fæste som forvalter på Ludvigsgave. Helt spontant tilbød Verner Christensen at sende fotos fra dengang. Og det var disse fotos fra Verner Christensen som inspirerede andre tidligere ansatte til at gå på jagt i fotoalbums, skuffer og skabe - for at finde materiale frem til vores fælles bogprojekt: Friisenfeldt - en Arbejdsplads.De indleverede beretninger har betydet en samtidig afspejling af Sydfalsters historie og undervejs i forløbet har Gedser Lokalhistoriske Arkiv spillet en central rolle.

 • - A History of Sion Row, Twickenham
  von Robert Shepherd
  156,00 €

  Twickenham is chiefly known today as the home of rugby, but its heyday could be said to be in the eighteenth century when first Alexander Pope and then Horace Walpole made it their home and extolled its Arcadian setting.Captain Gray, a naval officer, acquired plots of land close to the river in Twickenham in 1718 on which he built two rows of houses, Sion Row and Montpelier Row, which survive to this day and are much admired.This book tells the story of Sion Row, which was built for Gray by a remarkable local craftsman, Edward Reeves, who had ambition to become an architect. It explains the features of the houses and how they were built. It then follows them through to the present day showing how they were used and what modifications have been made to them and, not least, how they survived.In parallel we learn of the owners and the residents, many of whom have fascinating stories to tell. They are immensely diverse, some international, some purely local, some disreputable, others pillars of respectability.Their lives are put in the context of changes in Twickenham as it evolved from out of town retreat to prosperous commuter suburb. In telling the story of these houses and people, a remarkable social history is revealed.

 • von Patrick Hearty
  28,00 €

 • von The History Press
  20,00 €

  Featuring a range of vistas, from picturesque towns and villages to historic castles and stately homes , each stunning scene is full of intriguing detail sure to fire the imagination and make you reach for your colouring pencils.

 • von Clyde Lyndon King
  30,00 €

 • von Moses Reuben
  17,00 €

 • von Addison Emery Verrill
  17,00 €

 • von Robert Thaxter Edes
  17,00 €

 • von Emerson Bennett
  20,00 €

 • von Alfred Goldsborough Mayer
  22,00 €

 • von Henry Clay Roome
  20,00 €

 • von Raymond Carroll Osburn
  20,00 €

 • von George Arthur Cribbs
  20,00 €

 • von George Madison Bodge
  23,00 €

 • von Mary Farwell Ayer
  22,00 €

 • von Simeon Strunsky
  25,00 €

 • von Samuel Robert Smith
  22,00 €

 • von Bentley Wirt Warren
  23,00 €

 • von Charity Dye
  25,00 €

 • von Thomas Jesse Jones
  22,00 €

 • - The Struggle For Possession (1883)
  von William Barrows
  53,00 €

 • - In the Nottingham Galley of London, Cast Away on Boon Island, Near New England, December 11, 1710 (1917)
  von John Dean
  22,00 €

  This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions that are true to the original work.

Willkommen bei den Tales Buchfreunden und -freundinnen

Jetzt zum Newsletter anmelden und tolle Angebote und Anregungen für Ihre nächste Lektüre erhalten.